Академия за електронен бизнес

София, България

E-business Academy (Bulgaria)
Тип организация: Малко и средно предприятие

Описание

Е-business Academy е частна образователна и консултантска организация, специализирана в обучението на възрастни в областта на предприемачеството, електронния бизнес и електронния маркетинг, както и лайф и бизнес коучинг, менторство, кариерно ориентиране, мотивационни и вдъхновяващи обучения. В нашата работа ние използваме иновативни психологически и коучинг инструменти като внимателност, медитации, визуализации, NeuroGraphica®, NeuroDesign (www.anvbs.com), oilfinger panting и т.н. Също така поставяме специален фокус върху емоционалната интелигентност и работата с метафори, развивайки въображение, парадигматичен анализ.

Нашата основна цел е да дадем възможност на собствениците на малък бизнес, самостоятелно заетите лица и лицата със специфични умения и хобита да се развиват както на лично, така и на професионално ниво, да излизат онлайн, да се представят, да изграждат своя лична марка и да използват всички предимства на дигиталните технологии по възможно най-добрия начин. За да постигнем нашата цел, ние организираме събития, обучения и семинари, където представяме съществуващите възможности и мотивираме нашите обучаващи се да продължат напред и да получат знанията, от които се нуждаят. Ние оборудваме нашите стажанти с необходимите знания и ги подкрепяме по пътя им в изграждането на нов бизнес, промяната на кариерата и т.н.

Нашите експерти използват широко признати умения и компетенции в професионалното обучение и обучение на възрастни, управлението и реализацията на проекти. Имат дългогодишен опит в областта на ИКТ, дигиталното обучение, онлайн маркетинга, организирането на обучения, коучинг и менторство.

През 2013 г. нашият екип създаде проекта „Малкият електронен бизнес – успешен и ефективен“, който се фокусира върху подобряването на интернет присъствието и използването на дигитални инструменти за малки фирми, самостоятелно заети лица и физически лица. 9 години по-късно, благодарение на доброволния труд на нашите колеги от различни компании и образователни институции, инициативата продължава да е жива и дава възможност на все повече хора да се запознаят с най-съвременните дигитални инструменти и инструменти за личностно и кариерно израстване.

Някои от нашите най-популярни програми са:

  1. “NeuroFacilitation” – бизнес обучения за компании и ръководители: – Формиране на мисията на компанията; Изграждане на система от ценности за организацията; Повишаване тонуса на мотивацията в екипа; Мобилизиране на личен и екипен потенциал; Организация на комуникацията; Укрепване на социалните връзки и медиация при конфликти; Разкриване на креативност; Откриване и внедряване на бизнес решения; Митът и капитализацията на историята на вашата компания.
  2. „Социална и емоционална интелигентност“ – предлага се за компании, индивиди, групи.
  3. „Neurographica® за всеки“ – поредица от семинари, използващи неврографско рисуване с фокус върху облекчаване на стреса, личностно осъзнаване и растеж, кариерно израстване, лидерство, мотивация и др.

Опит

През последните няколко години все по-голяма част от нашите обучения се фокусират върху личностното развитие, автентичността, отключването на личния потенциал, намаляването на нивата на стрес, управлението на стреса и личното и професионално благополучие на нашите обучаеми. Във всички програми и обучения, свързани с кариерно ориентиране, предприемачество, маркетинг, мотивация, целеполагане, включваме и специални модули за управление на времето, управление на стреса, личен баланс и хармонизация. Екипът ни силно вярва, че балансираната, щастлива и хармонична личност е основната предпоставка за постигане на успех и намаляване на стреса в семейството, в екипа, в бизнеса. Допълнителен акцент поставяме върху развитието на социалната и емоционална интелигентност на индивиди и екипи.

Експерти

Гергана Дееничина

Онлайн предприемач; консултант по електронен бизнес и електронен маркетинг с 20 години опит; бизнес треньор; обучител по меки умения, личностно израстване, лично брандиране; сертифициран лайф и изпълнителен коуч; сертифициран коуч и обучител по NeuroGraphica®, NeuroDesign и Neurofacilitation®; сертифициран коуч и обучител по Емоционална интелигентност, сертифициран коуч по Хюман дизайн. Гергана е един от членовете-учредители на DLEARN – Европейската мрежа за дигитално обучение, а също и член на мрежата EURORESO, изпълняваща огромен брой проекти с европейско финансиране – www.euroreso.eu. Гергана има богат опит в работата като координатор, ръководител на проекти и разпространение в проекти по Еразъм+: KA2 партньорства: GREENWAVE: Дигитална трансформация на зелени работни места за устойчиво бъдеще, ръководена от младежи; ACT4WOMEN – Активиране на предприемаческия начин на мислене и социална промяна; БАЛАНС Зелено и стабилно – обединяване на устойчивостта и екологичните действия за по-добро бъдеще; PBRAND4ALL – Лично брандиране за всеки, MELI – Медийна грамотност за родители; БЪДЕЩЕ – Насърчаване на многократното и свързване на образованието за възрастни; EXPERTOUR – Дигитални и маркетингови инструменти за професионалисти в сферата на преживявания туризъм; REDIAPRO – Възраждане на изчезващите архитектурни професии (rediapro.com); WPC – Женски код за сила (https://womenpowercode.eu); ARCHIDICT – Многоезичен интерактивен архитектурен речник и образователен инструмент.

Велина Драгийска

Велина Драгийска е магистър по право и работи в сферата на социалното предприемачество от 2014 г. със силен фокус върху правата на жените и аспекта на равенството. Като директор на белгийска неправителствена организация (2016-2018) тя е треньор по развитие на 13 социални предприятия и консултант по стратегии за устойчивост на международно ниво, със специален фокус върху ЦУР 5 – Равенство между половете. Тя ръководи проекта „Стъпка към независимост“, който подкрепя млади жени в опасност, които излизат от грижите на българската социална система, като им предоставя обучение по трудово законодателство, самостоятелна заетост, финансова грамотност и участва в упражнения за разпознаване и реагиране на нефизически и физическо насилие. Велина е съосновател на няколко проекта за социално предприемачество в България – Kidz Welcome, Inspire BG, Bulgarian Wings, Левчето (съвместно), Give Forward. Освен това Велина има опит като бизнес треньор и консултант, натрупан в E-academy. Нейният фасилитационен опит включва 37 конференции, на 4 от които е била ръководител на дневния ред. Като консултант се е занимавала с бизнес дизайн и бизнес моделиране на повече от 30 идеи. Също така е била обучител в проекти на Erasmus + KA1 по темите за практическо предприемачество и бизнес модели.