Запознайте се с партньорите

Партньорството е организирано по начин, който покрива необходимите компетенции за ефективно и успешно изпълнение на проекта.


Консорциумът по проекта се състои от шест водещи организации с различни области на дейност и опит

Business Innovation Center INNOBRIDGE (Bulgaria)

Бизнес иновационен център ИНОБРИДЖ

Бизнес иновационен център ИНОБРИДЖ е организация за подпомагане на стартиращ иновативен бизнес на местно, регионално и национално ниво. Принципът на работа на БИЦ ИНОБРИДЖ следва методологията и колективния опит, прилагайки ноу-хау на Европейската мрежа на бизнес иновационните центрове (EBN – www.ebn.eu). Към момента това е първия и единствен официално акредитиран EU BIC център за България.

Coordina Organización de Empresas y Recursos Humanos (Spain)

Coordina Organización de Empresas y Recursos Humanos

Coordina Organización de Empresas y Recursos Humanos (COORDINA) е консултантска фирма, която оперира в следните бизнес области: обучение, иновации, стратегии и системи за управление, корпоративна социална отговорност и човешки ресурси. МИСИЯТА на КООРДИНА е да улеснява и насърчава процеса на промяна и трансформация на организациите, с които работим, към по-иновативен и устойчив модел на управление.

Udruga roditelja “Korak po korak” (Croatia)

Удруга на родителите „Корак по стъпка”

PASBS е организация с нестопанска цел, която се застъпва за развитието на общество, ориентирано към най-добрите интереси на децата и младежите, както и зачитане на правата и интересите на децата, младежите и семействата. Той насърчава демокрацията и активното гражданство, където родители, деца и младежи участват в създаването на политики, които ги засягат.

A & A Emphasys Interactive Solutions Ltd (Cyprus)

A & A Emphasys Interactive Solutions Ltd

„Emphasys Centre“ е създаден през 1998 г. и работи като изключително успешен „Център за образование, ИКТ обучение (VET), изследователски и развойен център, одобрен от Министерството на образованието, културата, младежта и спорта на Кипър. Създаден е с визията да предлага висококачествени възможности за УЦЖ и дигитални решения, насочени към нуждите на обучаемите от всички възрасти и способности, за да подобрят живота си, да осигурят включване, достъп и участие в цифровизираното общество и пазара на труда.

VI One Consultancy (Netherlands)

VI One Consultancy

VIOne Consulting, частна компания, създадена през 2019 г., се фокусира върху връзката между идентичността, социално-културната интеграция и субективното благосъстояние на етническите малцинства в Холандия. В момента нашият интерес се концентрира върху изкуството, качеството на живот, благосъстоянието, социалното предприемачество, иновативното образование и обучаващите се общности.

E-business Academy (Bulgaria)

Академия за електронен бизнес

Е-business Academy е частна образователна и консултантска организация, специализирана в обучението на възрастни в областта на предприемачеството, електронния бизнес и електронния маркетинг, както и лайф и бизнес коучинг, менторство, кариерно ориентиране, мотивационни и вдъхновяващи обучения. В работата си използваме иновативни психологически и коучинг инструменти като внимание, медитации, визуализации, NeuroGraphica®, NeuroDesign (www.anvbs.com), oilfinger panting и др.


Вдъхновете се, за да се справите със стреса на работното място!


Евро организации с богат опит и експертиза!

Партньорството се състои от 6 организации от 5 европейски държави – България, Кипър, Хърватия, Испания и Холандия. Основните критерии за избор на партньори включват:

  • Предишен опит в тематичните области на проекта;
  • Международен опит в управлението на проекти;
  • Технически умения и ангажираност; и
  • Способност за разпространение и използване на резултатите от проекта.

ЕКСПЕРТИ ПО ПРОЕКТИ

ИЗПЪЛНЕНИ ПРОЕКТИ


Получете допълнителна информация за проекта и възможностите за участие като се свържете с нашите експерти.

hello@stressout-project.eu