Physical and mental health well being 1

Физическо и психическо здраве, благополучие

Creating new innovative or joint curricula or courses 2

Създаване на нови, иновативни или съвместни учебни програми или курсове

Digital content technologies and practices 2

Дигитално съдържание, технологии и практики

Относно проекта

Working environment

Ситуации, при които натискът, дължащ се на работни изисквания, като кратки срокове, голямо натоварване, дълги часове, несигурност на работното място и други стресови фактори, преминават определена граница и личната способност на човек да се справя с тези фактори, може да доведе до преживяването на това, което познаваме като стрес, свързан с работата. Това е неизбежен проблем, породен от изискванията на съвременната работна среда.

Прекомерният и продължителен натиск и изисквания, които надхвърлят ресурсите, способностите и уменията на служителя, определят компонентите на свързания с работата стрес и могат да увредят както здравето на служителите, така и компанията, за която работят.

Свързаният с работата стрес е бил и все още е нарастваща загриженост за служителите и работодателите в ЕС, особено сега с глобалната пандемия от COVID-19, която се превърна в двигател за значителни промени в работната среда на милиони работодатели и служители.

По-специално, широката наличност на технологии позволи на служителите да останат и да работят от вкъщи, но все пак да бъдат свързани с офиса си, като по този начин предпазват себе си и обществото като цяло от разпространението на COVID-19. От друга страна, това доведе до други видове проблеми, засягащи благосъстоянието на служителите, психичното им здраве, организационното гражданско поведение и отношенията служител-клиент.

Feeling the pressure of work related stress
Remote work

Според някои проучвания повече от половината от всички загубени работни дни в ЕС са поради стрес в работната среда и повече от половината от всички работници в ЕС съобщават, че стресът, свързан с работата, е често срещан на работното им място. Освен това, поради пандемията от коронавирус, близо 40% работници започнаха да работят дистанционно на пълен работен ден.

Това размива традиционните граници между работата и личния живот и заедно с други тенденции на дистанционна работа, като постоянна свързаност, липса на социално взаимодействие и увеличена употреба на ИКТ, доведе до допълнително повишаване на психосоциалните рискове.

Фокусирането върху психосоциалните рискове и намаляването на стреса на работното място е една от целите в рамките на „Стратегическата рамка на ЕС за здраве и безопасност при работа 2021-2027 Здраве и безопасност при работа в променящите се условия на труда“, според която проблемите с психичното здраве са засегнали вече 84 милиона души в ЕС преди пандемията от COVID-19.

Рамката гласи, че „данните сочат, че справянето с опасностите за психосоциалното благополучие изисква процес с различни етапи, предполагащи промени в работната среда“, докато „половината от работниците в ЕС смятат, че стресът е нещо обичайно на работното им място и стресът допринася за около половината от всички загубени работни дни“ и „почти 80% от мениджърите са загрижени за стреса, свързан с работата“.

EU flag
StressOut Modern Tools for Work Related Stress Management

Проект StressOut има за цел да предостави инструменти за превенция и управление на стреса както на лично, така и на бизнес ниво.

Проектът ще улесни създаването на иновативен курс за обучение с обучителни дейности чрез опит, които да позволят както на работодателите, така и на служителите да се борят със стреса и прегарянето, свързани с работата, както и работни техники за предотвратяването им чрез лесно достъпен и модерен инструмент.


Оценка на нуждите

Участвай в допитването

Проучването е предназначено да идентифицира конкретни потребности, чието задоволяване е основен приоритет на проекта.


Абонирайте се за нашия бюлетин.

Абонирайте се за бюлетина, за да получавате актуализации за предстоящи събития, постигнати цели на проекта и др.


Проектен Консорциум

Партньорството е организирано по начин, който покрива необходимите компетенции за ефективно и успешно изпълнение на проекта, по-точно:

  • Експерт в подкрепа и развитие на бизнеса
  • Образователна и консултантска организация в обучението на възрастни
  • Център за обучение на възрастни, концентриран върху теми, свързани с изкуството, качеството на живот и благосъстоянието
  • Организация на гражданското общество с опит в психологията
  • Обучителна и консултантска фирма за подпомагане на персонала на предприятия и компании
  • Доставчик на ИТ решения
EN Co Funded by the EU POS

Този проект е финансиран с подкрепата на ЕРАЗЪМ+ на Европейската комисия. Съдържанието отразява само вижданията на авторите и Европейската комисия не носи отговорност за каквото и да е използване на съдържащата се в него информация.