Resursni centar

Resursni centar sadrži informacije o materijalima za obuku, podcastovima, video zapisima i više.


Izvješće o preporukama politike o upravljanju stresom na poslu

Ovo izvješće nudi opsežan skup političkih preporuka za rješavanje stresa povezanog s poslom u cijeloj EU.

Opis:

“Izvješće o preporukama politika o upravljanju stresom povezanim s radom” opsežan je dokument financiran iz programa Erasmus+ Europske unije. Ovo izvješće ima za cilj pružiti poticaj za djelovanje diljem EU-a u upravljanju stresom povezanim s poslom nudeći detaljan skup preporuka za politike za rješavanje nedostataka u nacionalnim politikama u pogledu radnih uvjeta, ravnoteže između poslovnog i privatnog života i prevencije stresa.

Izvješće predstavlja opsežno istraživanje o prevenciji i upravljanju stresom na poslu provedeno u pet država članica EU-a: Bugarskoj, Španjolskoj, Hrvatskoj, Cipru i Nizozemskoj. Uključuje ključne nalaze iz anketa, fokusnih grupa i analize nacionalnog zakonodavnog okvira. Izvješće naglašava prevalenciju stresa povezanog s poslom, njegov utjecaj na mentalno zdravlje zaposlenika i trenutne nedostatke u postojećim korporativnim wellness planovima i ciklusima obuke.

Ključne preporuke uključuju provedbu obveznih korporativnih wellness planova, godišnje ankete o mentalnom zdravlju i pružanje obuke o tehnikama upravljanja stresom. Izvješće također poziva na promjene u nacionalnim zdravstvenim sustavima kako bi se učinkovitije podržalo mentalno zdravlje i uvođenje zakonskih okvira za osiguranje mentalne dobrobiti zaposlenika.

Baveći se ovim problemima, izvješće ima za cilj poboljšati cjelokupno radno okruženje, unaprijediti dobrobit zaposlenika i smanjiti ekonomski teret povezan sa stresom na poslu i izgaranjem. Ovaj dokument služi kao ključni izvor za donositelje politika, poslodavce i dionike koji su posvećeni poticanju zdravijih radnih mjesta diljem EU-a.

EN Co Funded by the EU POS

Ovaj projekt financiran je uz potporu ERASMUS+ Europske komisije. Sadržaj odražava samo stavove autora, a Europska komisija ne može se smatrati odgovornom za bilo kakvu upotrebu informacija sadržanih u njemu.