Physical and mental health well being 1

Tjelesno i mentalno zdravlje, blagostanje

Creating new innovative or joint curricula or courses 2

Stvaranje novih, inovativnih ili zajedničkih nastavnih planova i programa ili tečajeva

Digital content technologies and practices 2

Digitalni sadržaj, tehnologije i prakse

O projektu

Working environment

Situacije u kojima pritisak zbog radnih zahtjeva kao što su kratki rokovi, veliko radno opterećenje, dugo radno vrijeme, nesigurnost posla i drugi čimbenici stresa prelaze određenu granicu i nečija osobna sposobnost da se nosi s tim čimbenicima, mogu dovesti do iskustva onoga što znamo kao stres vezan uz posao. To je nezaobilazan problem uzrokovan zahtjevima suvremenih radnih okruženja.

Neumjeren i dugotrajan pritisak i zahtjevi koji nadilaze resurse, sposobnosti i vještine zaposlenika definiraju komponente stresa na poslu i mogu naštetiti zdravlju zaposlenika i tvrtki za koju rade.

Stres vezan uz posao bio je, i još uvijek jest, sve veća briga za zaposlenike i poslodavce u EU-u, osobito sada s globalnom pandemijom COVID-19, koja je postala pokretač značajnih promjena u radnom okruženju milijuna poslodavaca i zaposlenika .

Konkretno, opsežna dostupnost tehnologije omogućila je zaposlenicima da ostanu i rade od kuće, ali i dalje budu povezani sa svojim uredom, štiteći, dakle, sebe i društvo u cjelini od širenja COVID-19. S druge strane, to je dovelo do drugih vrsta problema koji utječu na dobrobit zaposlenika, mentalno zdravlje, organizacijsko građansko ponašanje i odnose između zaposlenika i korisnika.

Feeling the pressure of work related stress
Remote work

Prema nekim studijama, više od polovice svih izgubljenih radnih dana u EU-u je zbog stresa u radnom okruženju, a više od polovice svih radnika u EU-u navodi da je stres vezan uz posao uobičajen na njihovom radnom mjestu. Osim toga, zbog pandemije koronavirusa, blizu 40% radnika počelo je raditi na daljinu puno radno vrijeme.

Time se brišu tradicionalne granice između posla i privatnog života, a zajedno s drugim trendovima rada na daljinu, poput stalne povezanosti, nedostatka društvene interakcije i povećane upotrebe ICT-a, dodatno je povećalo psihosocijalne rizike.

Fokusiranje na psihosocijalne rizike i smanjenje stresa na radnom mjestu jedan je od ciljeva unutar „EU strateškog okvira za zdravlje i sigurnost na radu 2021-2027 Occupational protection and health“, prema kojem problemi mentalnog zdravlja pogađaju već 84 milijuna ljudi u EU prije pandemije COVID-19.

Okvir navodi da „dokazi upućuju na to da rješavanje opasnosti za psihosocijalnu dobrobit zahtijeva proces s različitim fazama koje podrazumijevaju promjene u radnom okruženju“, dok „polovica radnika u EU-u smatra da je stres uobičajena pojava na njihovom radnom mjestu, a stres pridonosi otprilike polovici svih izgubljeni radni dani” i “gotovo 80% menadžera zabrinuto je zbog stresa povezanog s poslom”.

EU flag
StressOut Modern Tools for Work Related Stress Management

Projekt StressOut ima za cilj pružiti alate za prevenciju i upravljanje stresom na osobnoj i poslovnoj razini.

Projekt će omogućiti stvaranje inovativnog tečaja osposobljavanja s iskustvenim aktivnostima osposobljavanja kako bi se poslodavcima i zaposlenicima omogućila borba protiv stresa i izgaranja na poslu, kao i radnim tehnikama kako ih spriječiti putem lako dostupnog i modernog alata.


Procjena potreba

Ispunite anketu

Anketa je osmišljena kako bi se identificirale specifične potrebe čije je zadovoljenje glavni prioritet projekta.


Pretplatite se na naše obavijesti.

Pretplatite se na bilten kako biste primali novosti o nadolazećim događajima, postignutim projektnim ciljevima i još mnogo toga.


Projektni konzorcij

Partnerstvo je organizirano na način da pokriva potrebne kompetencije za učinkovitu i uspješnu provedbu projekta, točnije:

  • Stručnjak za podršku i razvoj poslovanja
  • Obrazovna i savjetodavna organizacija u obrazovanju odraslih
  • Centar za obrazovanje odraslih koncentriran na teme vezane uz umjetnost, kvalitetu života i blagostanje
  • Organizacija civilnog društva s iskustvom u psihologiji
  • Tvrtka za obuku i savjetovanje koja pruža podršku osoblju poduzeća i tvrtki
  • Pružatelj IT rješenja
EN Co Funded by the EU POS

Ovaj projekt financiran je uz potporu ERASMUS+ Europske komisije. Sadržaj odražava samo stavove autora, a Europska komisija ne može se smatrati odgovornom za bilo kakvu upotrebu informacija sadržanih u njemu.