How to Reduce Stress and Anxiety in the Office – Feng Shui and its Benefits in the Workplace

Как да намалим стреса и безпокойството в офиса – Фън Шуй и неговите предимства на работното място

Мислили ли сте някога за Фън Шуй за по-привлекателно и продуктивно работно пространство? Подрежда предмети за...

“You are What you Eat” – How Your Diet Can Affect Your Mental Health and Work-Related Stress?

„Ти си това, което ядеш“ – как вашата диета може да повлияе на психичното ви здраве и свързания с работата стрес?

Това, което консумираме, играе решаваща роля за нашето психическо и емоционално благополучие, влияейки върху способността ни...

Embracing Nature: A Natural Antidote for Work-Based Stress and Burnout

Прегръщане на природата: Естествен антидот за стрес на работното място и прегаряне

В забързания свят на работа, където крайните срокове се издигат и отговорностите се трупат, стресът и прегарянето...

Unveiling the Power of Mental Toughness in the Workplace

Разкриване на силата на умствената издръжливост на работното място

В динамичния пейзаж на днешния професионален свят успехът не се определя единствено от умения или квалификации;...

Navigating Work-Related Stress During the Holidays and Year-End Rush

Справяне със стреса, свързан с работата по време на празниците и натоварванията в края на годината

Празничният сезон често е синоним на радост, празнуване и качествено време с любимите хора. Въпреки това,…

Can Communication Help to Prevent Work-Related Stress?

Може ли комуникацията да помогне за предотвратяване на стреса, свързан с работата?

Стресът е проблем, който възниква при хората поради различни причини, свързани с различни аспекти...

The Power of Taking Breaks and Overcoming the Busy Mindset

Силата на почивките и преодоляването на заетото мислене

Обичайно е да чуете хората да се хвалят колко са заети. Прославянето на заетостта има...

The StressOut Policy Recommendations Report – A Policy Guidance to Address work-related stress on an EU level

Докладът с препоръки за политиката на StressOut – Политически насоки за справяне със стреса, свързан с работата, на ниво ЕС

В епоха, белязана от безпрецедентни предизвикателства и взискателна работна среда, проблемът със стреса...

Celebrating World Mental Health Day 2023

Отбелязване на Световния ден на психичното здраве през 2023 г

Световният ден на психичното здраве се отбелязва всяка година на 10 октомври, за да се повиши осведомеността за...

Край на съдържанието

Край на съдържанието