Udruga roditelja “Korak po korak”

Zagreb, Kroatië

Udruga roditelja “Korak po korak” (Croatia)
Type organisatie: Niet-gouvernementele organisatie/vereniging
Belangrijkste activiteitssector: Maatschappelijke organisatie

Achtergrond

PASBS is een non-profitorganisatie die pleit voor de ontwikkeling van een samenleving die gericht is op de belangen van kinderen en jongeren en op bescherming en respect voor de rechten en belangen van kinderen, jongeren en gezinnen. Het stimuleert democratie en actief burgerschap waar ouders, kinderen en jongeren deelnemen aan het creëren van beleid dat hen aangaat. Het werkt samen met kleuterscholen, scholen en andere instellingen die verantwoordelijk zijn voor kinderen en gezinnen; het behartigt de belangen van kinderen, jongeren en gezinnen bij de autoriteiten; het organiseert seminars en openbare evenementen om het bewustzijn van de noodzaak van bescherming van de rechten van kinderen en jongeren te vergroten. Het ondersteunt onderwijspolitiek die gelijke kansen en toegang tot gratis verplicht onderwijs voor alle kinderen biedt, het moedigt vrijwilligerswerk en participatie van ouders aan in zaken die van groot belang zijn voor hun kinderen.

De activiteiten van de PASBS gedurende de afgelopen 20 jaar waren gericht op de ontwikkeling van capaciteiten van lokale gemeenschappen en hun instellingen voor de bevordering en bescherming van de rechten van de kinderen. In die periode deed PA Stap voor stap veel ervaring op in het werken met kinderen, ouders, kleuter- en schoolpersoneel, maatschappelijke organisaties en vertegenwoordigers van lokale en regionale eenheden.

Vereniging is opgericht in 1996, heeft 48 volwaardige en 17 geassocieerde leden, 7 medewerkers en 54 vrijwilligers. De vereniging is lid van de European Parents' Association (EPA) en COFACE Families Europe. Het is lid en een van de financiers van de Coördinatie van Verenigingen voor Kinderen in Kroatië (CAC). Het is ook een actief lid van het GOOD-initiatief – een platform dat organisaties uit het maatschappelijk middenveld bijeenbrengt die zich bezighouden met niet-formeel leren en mensenrechten en pleit voor de systematische en kwaliteitsvolle implementatie van onderwijs voor democratie en mensenrechten in het Kroatische formele onderwijssysteem.

Strategische richtingen van de Vereniging 2021-2025 zijn onder meer:

BEVORDERING VAN RECHTEN, WELZIJN EN SOCIALE INCLUSIE VAN KINDEREN EN JONGEREN

 • Vaststellen van behoeften en toezicht houden op de uitvoering van beleid voor kinderen en jongeren op nationaal en EU-niveau
 • Inspelen op problemen en situaties in de samenleving die van belang zijn voor kinderen en jongeren en hun gezinnen
 • Het bevorderen van een systematische aanpak van de preventie van kinder- en jeugdmishandeling
 • Bevorderen en stimuleren van verantwoord seksueel gedrag
 • Bevordering en bescherming van de geestelijke gezondheid van kinderen en jongeren
 • Bevordering van sociale inclusie van kinderen en jongeren

FAMILIE EMPOWERMENT EN OUDERSCHAPSONDERSTEUNING

 • Identificatie en monitoring van de behoeften van ouders en gezinnen, in het bijzonder kwetsbare groepen van ouders en gezinnen
 • De stem van ouders versterken bij het maken van beleid en beslissingen met betrekking tot kinderen en gezinnen
 • Het verbeteren van de kwaliteit van leven van ouders en het informeren, opleiden en begeleiden van ouders
 • Bevorderen van positief ouderschap
 • Het beschermen van seksuele en reproductieve gezondheid en het bevorderen van verantwoord seksueel gedrag, en het bieden van hulp en ondersteuning aan minderjarige zwangere vrouwen, moeders en hun families
 • Bescherming van de geestelijke gezondheid van ouders en gezinnen, in het bijzonder kwetsbare groepen

ONDERZOEK, BELANGRIJKHEID, INNOVATIE-ONTWIKKELING EN CAPACITEITSOPBOUW VAN RELEVANTE BELANGHEBBENDEN VOOR DE BESCHERMING EN BEVORDERING VAN DE RECHTEN EN HET WELZIJN VAN KINDEREN, JONGEREN EN GEZINNEN

 • Implementatie van onderzoeks- en belangenbehartigingsactiviteiten op het gebied van kinderen, jongeren, gezinnen en ouderschap, evenals onderwijs, bescherming en bevordering van gezondheid en sociale integratie en bescherming
 • Ontwikkeling van innovaties binnen strategisch georiënteerde projecten op nationaal en internationaal niveau
 • Versterking van de capaciteit van relevante belanghebbenden door informatie, onderwijs en opleiding

COMMUNICATIE, SAMENWERKING EN NETWERKEN OP EU-, NATIONAAL, REGIONAAL EN LOKAAL NIVEAU

 • Ontwikkeling van intra- en sectoroverschrijdende samenwerking en netwerken op EU-, nationaal, regionaal en lokaal niveau

Ervaring

Het PA SBS-team bestaat uit psychologen, maatschappelijk werkers, antropologen, psychotherapeuten en pedagogen met directe ervaring in het werken in schoolomgevingen en het omgaan met angst, inclusief uitgebreide expertise in het omgaan met geestelijke gezondheid en het voorbereiden van onderwijs-/trainingsprogramma's op dit gebied. Relevante ervaring op de gebieden van dit voorstel is ook opgedaan via verschillende binnenlandse en internationale initiatieven:

 • Het project BRZO #Werk&Gezin is gericht op het ondersteunen van gezinnen, werkende ouders, om een balans te vinden tussen werk en gezinsverantwoordelijkheden. Het initiatief maakt deel uit van de Europese campagne #IWantWorkLifeBalance, uitgevoerd door COFACE Families Europe.
 • CARE2LEARN – Supporting the Transition from Early Childhood Education and Care to Primary School is een Erasmus+-project dat gericht is op de ontwikkeling van een hulpmiddel voor vroegtijdige interventie om leerachterstanden aan te pakken door vroege sleutelvaardigheden van kinderen te versterken om een kwaliteitsvolle basis te leggen voor hun onderwijs en kansen op positieve levensresultaten, maar ontlast ook ouders, ECEC en schoolsysteem van extra druk.
 • TEMCO – Themanetwerk "Een leven lang leren toegankelijk voor iedereen" is een door de EU gefinancierd ESF-project dat gericht is op het versterken van de capaciteit van maatschappelijke organisaties om een effectieve dialoog tot stand te brengen met het openbaar bestuur en de wetenschappelijke gemeenschap bij het vormgeven en uitvoeren van overheidsbeleid om ervoor te zorgen dat levenslang leren voor iedereen toegankelijk is. het creëren van een voorwaarde voor een significante impact van maatschappelijke organisaties op het terugdringen van onderwijsongelijkheid in Kroatië.

Experts

Partner Employee Placeholder 1

Silvija Stanić

Master in de psychologie, Gestaltpsychotherapeut en kinderrechtenspecialist en een uitvoerend directeur van de vereniging, algemeen directeur van de vereniging met 15 jaar ervaring in het managen van de organisatie, strategische planning, organisatieontwikkeling, belangenbehartiging, projectmanagement en psychologische advisering.

Partner Employee Placeholder 1

Vesna Milicevic

Secretaris-Generaal, Econoom, ervaren in administratie, organisatie en coördinatie van activiteiten, financiële administratie, planning en bewaking van de uitvoering, alsmede financiële bewaking van de projecten.