Physical and mental health well being 1

Lichamelijke en geestelijke gezondheid, welzijn

Creating new innovative or joint curricula or courses 2

Het creëren van nieuwe, innovatieve of gezamenlijke curricula of cursussen

Digital content technologies and practices 2

Digitale inhoud, technologieën en praktijken

Over het project

Working environment

Situaties waarin de druk als gevolg van werkeisen zoals strakke deadlines, zware werkdruk, lange uren, werkonzekerheid en andere stressfactoren een bepaalde grens overschrijden en iemands persoonlijke vermogen om met deze factoren om te gaan, kunnen leiden tot de ervaring van wat we kennen als werk gerelateerde stress. Het is een onvermijdelijk probleem dat wordt veroorzaakt door de eisen van hedendaagse werkomgevingen.

Onmatige en langdurige druk en eisen die de middelen, capaciteiten en vaardigheden van een werknemer te boven gaan, zijn bepalende componenten van werkgerelateerde stress en kunnen zowel de gezondheid van een werknemer als het bedrijf waarvoor ze werken schaden.

Werkgerelateerde stress was en is nog steeds een groeiende zorg voor werknemers en werkgevers in de EU, vooral nu met de wereldwijde COVID-19-pandemie, die een aanjager is geworden van ingrijpende veranderingen in de werkomgeving van miljoenen werkgevers en werknemers .

Met name de uitgebreide beschikbaarheid van technologie heeft werknemers in staat gesteld om thuis te blijven en te werken, maar toch verbonden te zijn met hun kantoor, waardoor ze zichzelf en de samenleving als geheel beschermen tegen de verspreiding van COVID-19. Aan de andere kant leidde dat tot andere soorten problemen die van invloed waren op het welzijn van werknemers, de geestelijke gezondheid, het gedrag van organisatieburgerschap en de relatie tussen werknemer en klant.

Feeling the pressure of work related stress
Remote work

Volgens sommige studies is meer dan de helft van alle verloren werkdagen in de EU te wijten aan stress in de werkomgeving en meldt meer dan de helft van alle werknemers in de EU dat werkgerelateerde stress veel voorkomt op hun werkplek. Bovendien begon vanwege de pandemie van het coronavirus bijna 40% van de werknemers fulltime op afstand te werken.

Hierdoor vervagen de traditionele grenzen tussen werk en privéleven en samen met andere trends op het gebied van werken op afstand, zoals permanente connectiviteit, een gebrek aan sociale interactie en een toenemend gebruik van ICT, zijn er extra psychosociale risico's ontstaan.

Focussen op psychosociale risico's en het verminderen van stress op de werkplek is een van de doelen binnen het "EU strategisch kader voor gezondheid en veiligheid op het werk 2021-2027 Veiligheid en gezondheid op het werk", volgens welke geestelijke gezondheidsproblemen al 84 miljoen mensen in de EU troffen vóór de COVID-19-pandemie.

Het raamwerk stelt dat "er aanwijzingen zijn dat het aanpakken van gevaren voor het psychosociaal welzijn een proces vereist met verschillende stadia die veranderingen in de werkomgeving impliceren", terwijl "de helft van de EU-werknemers stress als normaal beschouwt op hun werkplek, en stress bijdraagt aan ongeveer de helft van alle verloren werkdagen” en “bijna 80% van de managers maakt zich zorgen over werkgerelateerde stress”.

EU flag
StressOut Modern Tools for Work Related Stress Management

StressOut-project wil tools aanreiken voor stresspreventie en stressmanagement op zowel persoonlijk als zakelijk vlak.

Het project zal de creatie van een innovatief opleidingstraject met ervaringsgerichte trainingsactiviteiten vergemakkelijken om zowel werkgevers als werknemers in staat te stellen werkgerelateerde stress en burn-out te bestrijden, evenals werktechnieken om deze te voorkomen via een gemakkelijk toegankelijke en moderne tool.


Evaluatie van de behoeften

Enquête invullen

Het onderzoek is bedoeld om specifieke behoeften te identificeren, waarvan de bevrediging de belangrijkste prioriteit van het project is.


Abonneer op onze nieuwsbrief.

Abonneer u op de nieuwsbrief om updates te ontvangen over aankomende evenementen, behaalde projectdoelen en meer.


Project Consortium

Het partnerschap is zo georganiseerd dat het de nodige competenties omvat voor een effectieve en succesvolle uitvoering van het project, meer bepaald:

  • Expert in ondersteuning en ontwikkeling van bedrijven
  • Onderwijs- en adviesorganisatie in het volwassenenonderwijs
  • Een centrum voor volwasseneneducatie dat zich concentreert op thema's die verband houden met kunst, levenskwaliteit en welzijn
  • Een door psychologie ervaren maatschappelijke organisatie
  • Trainings- en adviesbureau ter ondersteuning van personeel van bedrijven en bedrijven
  • Leverancier van IT-oplossingen
EN Co Funded by the EU POS

Dit project is gefinancierd met de steun van ERASMUS+ van de Europese Commissie. De inhoud geeft alleen de mening van de auteurs weer en de Europese Commissie kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor enig gebruik dat kan worden gemaakt van de hierin opgenomen informatie.