Maak kennis met de partners

Het partnerschap is zo georganiseerd dat het de nodige competenties omvat voor een effectieve en succesvolle uitvoering van het project.


Het projectconsortium bestaat uit zes toonaangevende organisaties met uiteenlopende werkterreinen en expertises

Business Innovation Center INNOBRIDGE (Bulgaria)

Bedrijfsinnovatiecentrum INNOBRIDGE

Business and Innovation Centre INNOBRIDGE (“BIC INNOBRIDGE”) is een bedrijfsondersteunende organisatie, die de methodologie, collectieve ervaring volgt en de knowhow van het European Business and Innovation Centres Network (EBN) toepast. Het is de eerste (en nog steeds de enige) geaccrediteerde BIC door het EBN-netwerk in Bulgarije. Het belangrijkste doel van BIC INNOBRIDGE is het ondersteunen en implementeren van initiatieven op het gebied van ondernemerschap en innovatie in alle stadia van ontwikkeling.

Coordina Organización de Empresas y Recursos Humanos (Spain)

Coordina Organization of Empresas y Recursos Humanos

Coordina Organización de Empresas y Recursos Humanos (COORDINA) is een adviesbureau dat actief is in de volgende bedrijfsgebieden: training, innovatie, strategie en managementsystemen, maatschappelijk verantwoord ondernemen en human resources. De MISSIE van COORDINA is het faciliteren en bevorderen van het proces van verandering en transformatie van de organisaties waarmee we samenwerken, naar een meer innovatief en duurzaam managementmodel.

A & A Emphasys Interactive Solutions Ltd (Cyprus)

A & A benadrukt Interactive Solutions Ltd

'Emphasys Centre' werd opgericht in 1998 en werkt als een zeer succesvol 'Education, ICT Training (VET), Research and Development Centre, goedgekeurd door het Cypriotische Ministerie van Onderwijs, Cultuur, Jeugd en Sport. Het werd opgericht met de visie om LLL-mogelijkheden van hoge kwaliteit en digitale oplossingen te bieden die zijn gericht op de behoeften van leerlingen van alle leeftijden en capaciteiten om hun leven te verbeteren, inclusie, toegang en participatie in de gedigitaliseerde samenleving en de arbeidsmarkt te waarborgen.

VI One Consultancy (Netherlands)

VI Eén adviesbureau

VIOne Consulting, een in 2019 opgerichte besloten vennootschap, richt zich op de relatie tussen identiteit, sociaal-culturele integratie en subjectief welzijn van etnische minderheden in Nederland. Momenteel concentreert onze interesse zich op kunst, kwaliteit van leven, welzijn, sociaal ondernemerschap, innovatief onderwijs en leergemeenschappen.

E-business Academy (Bulgaria)

E-business Academie

Е-business Academy is een particuliere onderwijs- en adviesorganisatie die gespecialiseerd is in volwasseneneducatie op het gebied van ondernemerschap, e-business en e-marketing, evenals life- en businesscoaching, mentoring, loopbaanbegeleiding, motiverende en inspirerende trainingen. In ons werk gebruiken we innovatieve psychologische en coaching instrumenten zoals mindfulness, meditaties, visualisaties, NeuroGraphica®, NeuroDesign (www.anvbs.com), oilfinger panting etc.


Laat je inspireren zodat je stress op het werk aankunt!


Euro organisaties met ruime ervaring en expertise!

Het partnerschap bestaat uit 6 organisaties uit 5 Europese landen – Bulgarije, Cyprus, Kroatië, Spanje en Nederland. De belangrijkste selectiecriteria van partners waren:

  • Eerdere ervaring in de thematische gebieden van het project;
  • Internationale projectmanagement ervaring;
  • Technische vaardigheden en inzet; En
  • Vermogen om projectresultaten te verspreiden en te exploiteren.

PROJECTEXPERT

AFGEMAAKTE PROJECTEN


Neem voor meer informatie over het project en de mogelijkheden om deel te nemen contact op met onze experts.

hallo@stressout-project.eu