Удруга родитеља “Корак по корак”

Загреб, Хрватска

Udruga roditelja “Korak po korak” (Croatia)
Тип организације: Невладина организација/удружење
Главни сектор активности: Организација цивилног друштва

Позадина

ПАСБС је непрофитна организација која се залаже за развој друштва оријентисаног на најбоље интересе деце и младих, као и заштиту и поштовање права и интереса деце, омладине и породице. Подстиче демократију и активно грађанство где родитељи, деца и млади учествују у креирању политика које се њих тичу. Сарађује са предшколским, школским и другим установама надлежним за децу и породицу; заступа интересе деце, омладине и породице пред властима; организује семинаре и јавне догађаје у циљу подизања свести о неопходности заштите права деце и младих. Подржава образовну политику која пружа једнаке могућности и приступ бесплатном обавезном образовању за сву децу, подстиче волонтеризам и учешће родитеља у питањима од велике важности за њихову децу.

Активности ПАСБС-а у последњих 20 година биле су усмерене на развој капацитета локалних заједница и њихових институција за унапређење и заштиту права деце. У том периоду ПА Корак по корак је стекао велико искуство у раду са децом, родитељима, особљем вртића и школа, организацијама цивилног друштва и представницима локалних и регионалних јединица.

Удружење је основано 1996. године, има 48 редовних и 17 ванредних чланова, 7 запослених и 54 волонтера. Удружење је члан Европског удружења родитеља (ЕПА) и ЦОФАЦЕ Фамилиес Еуропе. Чланица је и једна од финанцијских удруга Координације удруга за дјецу Хрватске (КОД). Активан је и члан ГООД иницијативе – платформе која окупља организације цивилног друштва које се баве неформалним учењем и људским правима те заговара суставну и квалитетну проведбу образовања за демокрацију и људска права у хрватском формалном образовном суставу.

Стратешки правци Удружења 2021-2025 су:

ПРОМОВИСАЊЕ ПРАВА, БЛАГАЊА И СОЦИЈАЛНЕ УКЉУЧЕНОСТИ ДЕЦЕ И МЛАДИХ

 • Идентификовање потреба и праћење спровођења политика за децу и младе на националном и нивоу ЕУ
 • Реаговање на проблеме и ситуације у друштву које су од интереса за децу и младе и њихове породице
 • Промовисање систематског приступа превенцији злостављања деце и младих
 • Промовисање и подстицање одговорног сексуалног понашања
 • Унапређење и заштита менталног здравља деце и омладине
 • Промовисање социјалне инклузије деце и младих

ОСНАЖИВАЊЕ ПОРОДИЦЕ И ПОДРШКА РОДИТЕЉСТВА

 • Идентификовање и праћење потреба родитеља и породице, посебно осетљивих група родитеља и породица
 • Јачање гласа родитеља у креирању политика и одлука које се тичу деце и породица
 • Унапређење квалитета живота родитеља и информисање, едукација и саветовање родитеља
 • Промовисање позитивног родитељства
 • Заштита сексуалног и репродуктивног здравља и промоција одговорног сексуалног понашања и пружање помоћи и подршке малолетним трудницама, мајкама и њиховим породицама
 • Заштита менталног здравља родитеља и породице, посебно осетљивих група

ИСТРАЖИВАЊЕ, ЗАГОВАРАЊЕ, РАЗВОЈ ИНОВАЦИЈА И ИЗГРАДЊА КАПАЦИТЕТА РЕЛЕВАНТНИХ ЗАИНТЕРЕСОВАНИХ СТРАНА ЗА ЗАШТИТУ И ПРОМОВИСАЊЕ ПРАВА И ДОБРОБИТ ДЕЦЕ, МЛАДИХ И ПОРОДИЦА

 • Спровођење истраживачких и заговарачких активности у области деце, омладине, породице и родитељства, као и едукације, заштите и промоције здравствене и социјалне инклузије и заштите
 • Развој иновација у оквиру стратешки оријентисаних пројеката на националном и међународном нивоу
 • Јачање капацитета релевантних актера кроз информисање, образовање и обуку

КОМУНИКАЦИЈА, САРАДЊА И УМРЕЖАВАЊЕ НА ЕУ, НАЦИОНАЛНОМ, РЕГИОНАЛНОМ И ЛОКАЛНОМ НИВОУ

 • Развој унутарсекторске и међусекторске сарадње и умрежавање на нивоу ЕУ, националном, регионалном и локалном нивоу

Искуство

Тим ПА СБС чине психолози, социјални радници, антрополози, психотерапеути и педагози са директним искуством у раду у школским срединама и суочавању са анксиозношћу, укључујући и велику експертизу у бављењу менталним здрављем и припремању едукативних/тренинг програма из ове области. Релевантна искуства у областима овог предлога такође су стечена кроз различите домаће и међународне иницијативе:

 • Пројекат БРЗО 1ТП5ТВорк&Фамили је усмерен на подршку породицама, запосленим родитељима, како би се постигао баланс између посла и породичних обавеза. Иницијатива је део европске кампање 1ТП5ТИВантВоркЛифеБаланце коју спроводи ЦОФАЦЕ Фамилиес Еуропе.
 • ЦАРЕ2ЛЕАРН – Подршка транзицији са образовања и старања о раном детињству у основну школу је Еразмус+ пројекат који има за циљ да развије алат за рану интервенцију за решавање недостатака у учењу јачањем раних кључних вештина деце како би се поставили квалитетни темељи за њихово образовање и шансе за позитивне животне исходе, али и растеретити родитеље, ЕЦЕЦ и школски систем додатног притиска.
 • ТЕМЦО – Тематска мрежа „Целоживотно учење доступно свима“ је пројекат ЕСФ који финансира ЕУ који има за циљ јачање капацитета ОЦД за постизање ефикасног дијалога са јавном управом и научном заједницом у обликовању и спровођењу јавних политика како би се обезбедило доживотно учење доступно свима, на тај начин стварајући предуслов за значајан утицај ОЦД на смањење образовних неједнакости у Хрватској.

Експерти

Partner Employee Placeholder 1

Силвија Станић

Магистар психологије, гешталт психотерапеут и специјалиста за права детета и извршни директор Удружења, главни извршни директор Удружења са 15 година искуства у управљању организацијом, стратешком планирању, организационом развоју, активностима заступања, управљању пројектима и психолошким консултацијама.

Partner Employee Placeholder 1

Весна Миличевић

Генерални секретар, економиста, са искуством у администрацији, организацији и координацији активности, финансијској администрацији, планирању и праћењу реализације, као и финансијском праћењу пројеката.