Empowering NeuroGraphica® for Ultimate Stress Relief

Овластяване на NeuroGraphica® за пълно облекчаване на стреса

Открийте NeuroGraphica®, уникален психологически метод, роден от сливането на изкуство и психология. Разработено от руския психолог Павел Пискарев през 2014 г., то насърчава себеизразяването, облекчаването на стреса и личностното израстване чрез използване на прости рисунки, които отразяват нашите емоции и мисли. NeuroGraphica осигурява внимание, емоционално освобождаване, самоизследване и иновативен подход към разрешаването на проблеми и управлението на стреса.

European Regulations and their Role in Tackling Work-Related Stress

Европейски регламенти и тяхната роля за справяне със стреса, свързан с работата

Стресът на работното място е основен проблем в цяла Европа, тъй като неговите здравни и икономически последици засягат множество...

Workplace Stressors and Their Impact on Employee Burnout

Стресори на работното място и тяхното въздействие върху прегарянето на служителите

Тази статия е насочена както към работодателите, така и към служителите, за да бъдат и двамата...

Are your own thoughts the cause of your work-related stress?

Вашите собствени мисли ли са причината за вашия стрес, свързан с работата?

Начинът, по който мислите за дадена ситуация, може да предизвика стрес. Тези мисли, базирани на ирационално мислене,...

Psychological safety and its importance for the well-being of a business

Психологическа безопасност и нейното значение за благосъстоянието на бизнеса

В днешния забързан и конкурентен бизнес свят организациите непрекъснато търсят начини да подобрят своята продуктивност,...

Building Good Workplace Teams

Изграждане на добри екипи на работното място

На всяко работно място изграждането на добри екипи е от съществено значение, за да се гарантира, че служителите могат да работят съвместно и...

What is a common HR approach when addressing work-related stress?

Какъв е обичайният подход към човешките ресурси при справяне със стреса, свързан с работата?

Стресът на работното място може да увеличи вероятността служителите да правят грешки, да се представят лошо на работа, да изпитват психически...

The Effects of Stress in the Workplace and Alleviation Strategies

Ефектите от стреса на работното място и стратегиите за облекчаване

В днешния бързо развиващ се свят всички служители трябва да се съобразяват с нарастващите изисквания и очаквания, да се адаптират към...

EU Work – Life Balance Directive: the Importance for Individuals, Families, Communities and Europe

Директива на ЕС за баланс между работа и живот: значението за хората, семействата, общностите и Европа

Директивата на ЕС за равновесието между професионалния и личния живот е първата законодателна инициатива след стартирането на Европейския...

Край на съдържанието

Край на съдържанието