StressOutProject Article11

Психично здраве в дигиталната ера

Цифровите технологии стават все по-голяма част от нашия личен и професионален живот, както и от нашите здравни системи. Развитие и технологии като социални медии, електронни здравни досиета, приложения, изкуствен интелект (AI), телездраве и игри носят нови възможности и рискове за психичното благополучие и областта на психичното здраве. Въздействието на тези рискове и възможности вероятно няма да бъде равномерно разпределено сред населението. Местните, националните и европейските разпоредби и политики са необходими за минимизиране на отрицателните въздействия и стимулиране на положителните възможности по равен и приобщаващ начин.

Mental Health Europe (MHE) разработи визия за това как европейските страни могат да оптимизират психичното здраве в дигиталната ера чрез прилагане на рамка за правата на човека като компас. Те посочват кои ценности биха искали да бъдат отразени в дигиталния свят и какво е необходимо за постигането им.

Те направиха огромен доклад, насочен към широката общественост, лица с психосоциални увреждания, политици, доставчици на услуги, корпоративни и всички други заинтересовани страни, които се интересуват от това как да се оптимизира психичното здраве в дигиталната ера.

Овластяването и смисленото ангажиране на различни заинтересовани страни – включително хора с жив опит – в дебатите и решенията относно цифровизацията и психичното здраве е от основно значение за осигуряване на балансирани политики и иновации и за предпазване от изостряне на неравенствата в здравеопазването в обществото. Този доклад (от декември 2022 г.) предоставя оценка на въздействието на все по-голямото присъствие и ролята на цифровите технологии в живота ни върху психичното ни здраве. Проучва как дигитализацията променя нашия личен и професионален живот, както и начина, по който получаваме грижи за психичното здраве.

С проекта StressOut ние се стремим да предоставим инструменти за превенция и управление на стреса както на лично, така и на бизнес ниво. Проектът ще улесни създаването на иновативен курс за обучение с обучителни дейности чрез опит, които да позволят както на работодателите, така и на служителите да се борят със стреса и прегарянето, свързани с работата, както и работни техники за предотвратяването им чрез лесно достъпен и модерен инструмент.

Подобни публикации

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *