StressOutProject Article11

Geestelijke gezondheid in het digitale tijdperk

Digitale technologie is een steeds groter onderdeel geworden van ons persoonlijke en professionele leven, evenals van onze gezondheidszorgsystemen. Ontwikkelingen en technologieën zoals sociale media, elektronische medische dossiers, apps, kunstmatige intelligentie (AI), telegezondheid en games brengen allemaal nieuwe kansen en risico's met zich mee voor het geestelijk welzijn en de geestelijke gezondheidszorg. De impact van deze risico's en kansen zal waarschijnlijk niet gelijk verdeeld zijn over de bevolking. Lokale, nationale en Europese regelgeving en beleid zijn nodig om negatieve effecten te minimaliseren en positieve kansen op een gelijke en inclusieve manier te stimuleren.

Mental Health Europe (MHE) heeft een visie ontwikkeld over hoe Europese landen de geestelijke gezondheid in het digitale tijdperk kunnen optimaliseren door een mensenrechtenkader als kompas te hanteren. Ze geven aan welke waarden ze terug willen zien in de digitale wereld en wat daarvoor nodig is.

Ze maakten een enorm rapport gericht op het grote publiek, personen met psychosociale handicaps, beleidsmakers, dienstverleners, bedrijven en elke andere belanghebbende die geïnteresseerd is in hoe de geestelijke gezondheid in het digitale tijdperk kan worden geoptimaliseerd.

De empowerment en zinvolle betrokkenheid van verschillende belanghebbenden – waaronder mensen met doorleefde ervaring – in debatten en beslissingen over digitalisering en geestelijke gezondheid is van fundamenteel belang om een evenwichtig beleid en innovatie te waarborgen en te waken tegen verergering van ongelijkheden op gezondheidsgebied in de samenleving. Dit rapport (van december 2022) geeft een beoordeling van de impact van de steeds grotere aanwezigheid en rol van digitale technologieën in ons leven op onze geestelijke gezondheid. Het onderzoekt hoe digitalisering ons persoonlijke en professionele leven verandert, evenals de manier waarop we geestelijke gezondheidszorg ontvangen.

Met het StressOut-project willen we tools aanreiken voor stresspreventie en stressmanagement op zowel persoonlijk als zakelijk vlak. Het project zal de creatie van een innovatief opleidingstraject met ervaringsgerichte trainingsactiviteiten vergemakkelijken om zowel werkgevers als werknemers in staat te stellen werkgerelateerde stress en burn-out te bestrijden, evenals werktechnieken om deze te voorkomen via een gemakkelijk toegankelijke en moderne tool.

Vergelijkbare berichten

Laat een antwoord achter

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *