pexels polina zimmerman 3958406

Werkgerelateerde stress in de nieuwe EU-strategie voor geestelijke gezondheidszorg

De Europese Commissie presenteerde de strategie voor geestelijke gezondheid op 7e Juni 2023. Deze strategie, uiteengezet in een mededeling van de Europese Commissie, is het begin van een nieuwe strategische aanpak en is gebaseerd op de resultaten van de uitgebreide raadplegingen die tussen november 2022 en mei 2023 zijn uitgevoerd, waarbij de standpunten en suggesties van verschillende belanghebbenden met respect zijn verzameld. naar de belangrijkste actiegebieden op het gebied van de geestelijke gezondheidszorg.

Met betrekking tot de geestelijke gezondheid op het werk benadrukten belanghebbenden de noodzaak van meer aandacht voor werknemers die risico lopen, zoals eerstelijnswerkers, of degenen die het risico lopen een trauma op het werk te ervaren. Daarnaast werden ook maatregelen en hervormingen aanbevolen om psychosociale stressoren te verminderen en de arbeidsomstandigheden te verbeteren, zowel door praktische oplossingen als door wetgeving, het vergroten van de kennis over de geestelijke gezondheidszorg op het werk en het monitoren en evalueren van de geestelijke gezondheid op het werk.

Geestelijke gezondheid op het werk, en dus werkgerelateerde stress, is een van de belangrijkste gebieden die in deze nieuwe strategie zijn opgenomen, waarbij wordt onderkend dat werkgerelateerde stress en psychosociale risico’s op het werk van invloed kunnen zijn op de geestelijke gezondheid en kunnen leiden tot verminderde arbeidssatisfactie, conflicten , lagere productiviteit, burn-out, ziekteverzuim en verloop.

Daarom richt deze nieuwe strategie op het gebied van de geestelijke gezondheidszorg zich op psychosociale risico's en stelt zij verschillende acties in dit verband voor, zoals een collegiale toetsing van wetgevings- en handhavingsbenaderingen om psychosociale risico's op het werk in de lidstaten aan te pakken, met de bedoeling om op de middellange termijn een EU-strategie voor te stellen. initiatief op het gebied van de psychosociale risico's, afhankelijk van de uitkomsten ervan en de inbreng van de sociale partners.

Vergelijkbare berichten

Laat een antwoord achter

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *