Κάνω έρευνα

Η έρευνα έχει σχεδιαστεί για να εντοπίσει συγκεκριμένες ανάγκες, η ικανοποίηση των οποίων είναι η κύρια προτεραιότητα του έργου.


Εγγραφείτε στο Newsletter μας.

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό δελτίο για να λαμβάνετε ενημερώσεις σχετικά με επερχόμενες εκδηλώσεις, στόχους του έργου που έχουν επιτευχθεί και πολλά άλλα.

EN Co Funded by the EU POS

Αυτό το έργο έχει χρηματοδοτηθεί με την υποστήριξη του ERASMUS+ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το περιεχόμενο αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις των συγγραφέων και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτό.