Γνωρίστε τους Συνεργάτες

Η συνεργασία είναι οργανωμένη με τρόπο που καλύπτει τις απαραίτητες ικανότητες για την αποτελεσματική και επιτυχή υλοποίηση του έργου.


Η κοινοπραξία του έργου αποτελείται από έξι κορυφαίους οργανισμούς με διαφορετικά πεδία δραστηριότητας και τεχνογνωσίας

Business Innovation Center INNOBRIDGE (Bulgaria)

Κέντρο Επιχειρηματικής Καινοτομίας INNOBRIDGE

Κέντρο Επιχειρήσεων και Καινοτομίας Η INNOBRIDGE («BIC INNOBRIDGE») είναι ένας οργανισμός υποστήριξης επιχειρήσεων, ο οποίος ακολουθεί τη μεθοδολογία, τη συλλογική εμπειρία και εφαρμόζει την τεχνογνωσία του Ευρωπαϊκού Δικτύου Επιχειρηματικών και Καινοτομικών Κέντρων (EBN). Είναι το πρώτο (και ακόμα το μοναδικό) διαπιστευμένο BIC από το δίκτυο EBN στη Βουλγαρία. Βασικός στόχος της BIC INNOBRIDGE είναι η υποστήριξη και η εφαρμογή πρωτοβουλιών επιχειρηματικότητας και καινοτομίας σε όλα τα στάδια ανάπτυξης.

Coordina Organización de Empresas y Recursos Humanos (Spain)

Coordina Organización de Empresas y Recursos Humanos

Η Coordina Organización de Empresas y Recursos Humanos (COORDINA) είναι μια συμβουλευτική εταιρεία που δραστηριοποιείται στους ακόλουθους επιχειρηματικούς τομείς: Εκπαίδευση, Καινοτομία, Στρατηγική και Συστήματα Διαχείρισης, Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και Ανθρώπινο Δυναμικό. Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ της COORDINA είναι να διευκολύνει και να προωθήσει τη διαδικασία αλλαγής και μετασχηματισμού των οργανισμών με τους οποίους συνεργαζόμαστε, προς ένα πιο καινοτόμο και βιώσιμο μοντέλο διαχείρισης.

Udruga roditelja “Korak po korak” (Croatia)

Udruga roditelja “Korak po korak”

Το PASBS είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός που υποστηρίζει την ανάπτυξη μιας κοινωνίας προσανατολισμένης στο βέλτιστο συμφέρον των παιδιών και των νέων καθώς και στην προστασία και σεβασμό των δικαιωμάτων και των συμφερόντων των παιδιών, των νέων και των οικογενειών. Ενθαρρύνει τη δημοκρατία και την ενεργό συμμετοχή του πολίτη όπου γονείς, παιδιά και νέοι συμμετέχουν στη δημιουργία πολιτικών που τους αφορούν.

A & A Emphasys Interactive Solutions Ltd (Cyprus)

A & A Emphasys Interactive Solutions Ltd

Το «Emphasys Centre» ιδρύθηκε το 1998 και λειτουργεί ως ένα εξαιρετικά επιτυχημένο «Κέντρο Εκπαίδευσης, Εκπαίδευσης ΤΠΕ (ΕΕΚ), Έρευνας και Ανάπτυξης, εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Νεολαίας και Αθλητισμού της Κύπρου. Δημιουργήθηκε με το όραμα να προσφέρει υψηλής ποιότητας ευκαιρίες ΔΒΒ και ψηφιακές λύσεις στοχευμένες στις ανάγκες των μαθητών κάθε ηλικίας και ικανοτήτων προκειμένου να αναβαθμίσουν τη ζωή τους, να εξασφαλίσουν την ένταξη, την πρόσβαση και τη συμμετοχή στην ψηφιοποιημένη κοινωνία και την αγορά εργασίας.

VI One Consultancy (Netherlands)

VI One Consultancy

Η VIOne Consulting, μια ιδιωτική εταιρεία που ιδρύθηκε το 2019, εστιάζει στη σχέση μεταξύ ταυτότητας, κοινωνικής-πολιτιστικής ολοκλήρωσης και υποκειμενικής ευημερίας των εθνικών μειονοτήτων στην Ολλανδία. Επί του παρόντος, το ενδιαφέρον μας επικεντρώνεται στην Τέχνη, την Ποιότητα Ζωής, την Ευημερία, την Κοινωνική Επιχειρηματικότητα, την Καινοτόμο Εκπαίδευση και τις Κοινότητες Μάθησης.

E-business Academy (Bulgaria)

Ακαδημία ηλεκτρονικού επιχειρείν

Το E-business Academy είναι ένας ιδιωτικός εκπαιδευτικός και συμβουλευτικός οργανισμός που ειδικεύεται στην εκπαίδευση ενηλίκων στον τομέα της επιχειρηματικότητας, του ηλεκτρονικού επιχειρείν και του ηλεκτρονικού μάρκετινγκ, καθώς και στο life and business coaching, την καθοδήγηση, τον επαγγελματικό προσανατολισμό, τα κίνητρα και την εμπνευσμένη εκπαίδευση. Στη δουλειά μας χρησιμοποιούμε καινοτόμα ψυχολογικά και προπονητικά όργανα όπως η ενσυνειδητότητα, οι διαλογισμοί, οι οπτικοποιήσεις, το NeuroGraphica®, το NeuroDesign (www.anvbs.com), το λαχάνιασμα του λαδιού κ.λπ.


Εμπνευστείτε για να αντιμετωπίσετε το άγχος στη δουλειά!


Ευρωπαϊκοί οργανισμοί με μεγάλη εμπειρία και τεχνογνωσία!

Η συνεργασία αποτελείται από 6 οργανισμούς από 5 ευρωπαϊκές χώρες – Βουλγαρία, Κύπρο, Κροατία, Ισπανία και Ολλανδία. Τα κύρια κριτήρια επιλογής των εταίρων περιελάμβαναν:

  • Προηγούμενη εμπειρία στους θεματικούς τομείς του έργου.
  • Διεθνής εμπειρία διαχείρισης έργων.
  • Τεχνικές δεξιότητες και δέσμευση. και
  • Δυνατότητα διάδοσης και εκμετάλλευσης των αποτελεσμάτων του έργου.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΕΡΓΩΝ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΕΡΓΑ


Λάβετε πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με το έργο και ευκαιρίες συμμετοχής επικοινωνώντας με τους ειδικούς μας.

hello@stressout-project.eu