Σωματική και ψυχική υγεία, ευεξία

Δημιουργία νέων, καινοτόμων ή κοινών προγραμμάτων σπουδών ή μαθημάτων

Ψηφιακό περιεχόμενο, τεχνολογίες και πρακτικές

Σχετικά με το έργο

Καταστάσεις όπου η πίεση λόγω εργασιακών απαιτήσεων, όπως στενές προθεσμίες, μεγάλος φόρτος εργασίας, πολλές ώρες, εργασιακή ανασφάλεια και άλλοι παράγοντες άγχους περνούν ένα ορισμένο όριο και η προσωπική ικανότητα κάποιου να αντιμετωπίσει αυτούς τους παράγοντες, μπορεί να οδηγήσει στην εμπειρία αυτού που γνωρίζουμε ως άγχος που σχετίζεται με την εργασία. Είναι ένα αναπόφευκτο ζήτημα που προκαλείται από τις απαιτήσεις των σύγχρονων εργασιακών περιβαλλόντων.

Η άμετρη και εκτεταμένη πίεση και απαιτήσεις που υπερβαίνουν τους πόρους, τις ικανότητες και τις δεξιότητες ενός εργαζομένου αποτελούν καθοριστικά στοιχεία του εργασιακού άγχους και μπορούν να βλάψουν τόσο την υγεία των εργαζομένων όσο και την εταιρεία στην οποία εργάζονται.

Το εργασιακό άγχος ήταν και εξακολουθεί να είναι μια αυξανόμενη ανησυχία για τους εργαζομένους και τους εργοδότες στην ΕΕ, ειδικά τώρα με την παγκόσμια πανδημία COVID-19, η οποία έχει γίνει κινητήρια δύναμη για σημαντικές αλλαγές στο εργασιακό περιβάλλον εκατομμυρίων εργοδοτών και εργαζομένων .

Ειδικότερα, η εκτεταμένη διαθεσιμότητα τεχνολογίας έδωσε τη δυνατότητα στους εργαζόμενους να μένουν και να εργάζονται από το σπίτι, αλλά να παραμένουν συνδεδεμένοι με το γραφείο τους, προστατεύοντας, ως εκ τούτου, τον εαυτό τους και την κοινωνία συνολικά από την εξάπλωση του COVID-19. Από την άλλη πλευρά, αυτό οδήγησε σε άλλα είδη ζητημάτων που επηρεάζουν την ευημερία των εργαζομένων, την ψυχική υγεία, την οργανωτική συμπεριφορά του πολίτη και τις σχέσεις εργαζομένου-πελάτη.

Σύμφωνα με ορισμένες μελέτες, περισσότερες από τις μισές εργάσιμες ημέρες που χάνονται στην ΕΕ οφείλονται σε στρες στο εργασιακό περιβάλλον και περισσότεροι από τους μισούς εργαζομένους στην ΕΕ αναφέρουν ότι το εργασιακό άγχος είναι κοινό στον χώρο εργασίας τους. Επιπλέον, λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού, σχεδόν 40% εργαζομένων άρχισαν να εργάζονται εξ αποστάσεως με πλήρη απασχόληση.

Αυτό θολώνει τα παραδοσιακά όρια μεταξύ εργασίας και ιδιωτικής ζωής και μαζί με άλλες τάσεις της εξ αποστάσεως εργασίας, όπως η μόνιμη συνδεσιμότητα, η έλλειψη κοινωνικής αλληλεπίδρασης και η αυξημένη χρήση των ΤΠΕ, έχει δημιουργήσει επιπλέον ψυχοκοινωνικούς κινδύνους.

Η εστίαση στους ψυχοκοινωνικούς κινδύνους και η μείωση του στρες στο χώρο εργασίας είναι ένας από τους στόχους του «στρατηγικού πλαισίου της ΕΕ για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία 2021-2027 Επαγγελματική ασφάλεια και υγεία», σύμφωνα με το οποίο τα προβλήματα ψυχικής υγείας επηρέασαν ήδη 84 εκατομμύρια άτομα στην ΕΕ πριν την πανδημία COVID-19.

Το πλαίσιο αναφέρει ότι «τα στοιχεία υποδηλώνουν ότι η αντιμετώπιση των κινδύνων για την ψυχοκοινωνική ευημερία απαιτεί μια διαδικασία με διαφορετικά στάδια που συνεπάγονται αλλαγές στο εργασιακό περιβάλλον», ενώ «οι μισοί εργαζόμενοι στην ΕΕ θεωρούν ότι το άγχος είναι συνηθισμένο στον χώρο εργασίας τους και το άγχος συμβάλλει στο ήμισυ περίπου όλων χαμένες εργάσιμες ημέρες» και «σχεδόν 801 TP3T διευθυντών ανησυχούν για το εργασιακό άγχος».

Έργο StressOut στοχεύει στην παροχή εργαλείων για την πρόληψη και τη διαχείριση του άγχους τόσο σε προσωπικό όσο και σε επιχειρηματικό επίπεδο.

Το έργο θα διευκολύνει τη δημιουργία ενός καινοτόμου μαθήματος κατάρτισης με βιωματικές δραστηριότητες κατάρτισης που θα επιτρέψει τόσο στους εργοδότες όσο και στους εργαζομένους να καταπολεμήσουν το εργασιακό άγχος και την εξουθένωση, καθώς και τεχνικές εργασίας για τον τρόπο πρόληψης τους μέσω ενός εύκολα προσβάσιμου και σύγχρονου εργαλείου.


Αξιολόγηση αναγκών

Κάνω έρευνα

Η έρευνα έχει σχεδιαστεί για να εντοπίσει συγκεκριμένες ανάγκες, η ικανοποίηση των οποίων είναι η κύρια προτεραιότητα του έργου.


Εγγραφείτε στο Newsletter μας.

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό δελτίο για να λαμβάνετε ενημερώσεις σχετικά με επερχόμενες εκδηλώσεις, στόχους του έργου που έχουν επιτευχθεί και πολλά άλλα.


Κοινοπραξία Έργου

Η συνεργασία είναι οργανωμένη με τρόπο που να καλύπτει τις απαραίτητες ικανότητες για την αποτελεσματική και επιτυχή υλοποίηση του έργου, πιο συγκεκριμένα:

  • Ειδικός στην υποστήριξη και ανάπτυξη επιχειρήσεων
  • Εκπαιδευτικός και συμβουλευτικός οργανισμός στην εκπαίδευση ενηλίκων
  • Ένα κέντρο εκπαίδευσης ενηλίκων που επικεντρώνεται σε θέματα που σχετίζονται με την τέχνη, την ποιότητα ζωής και την ευημερία
  • Μια οργάνωση της κοινωνίας των πολιτών με εμπειρία στην ψυχολογία
  • Εκπαιδευτική και συμβουλευτική εταιρεία που παρέχει υποστήριξη σε προσωπικό επιχειρήσεων και εταιρειών
  • πάροχος λύσεων πληροφορικής

Αυτό το έργο έχει χρηματοδοτηθεί με την υποστήριξη του ERASMUS+ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το περιεχόμενο αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις των συγγραφέων και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτό.