VI Eén adviesbureau

Den Haag, Nederland

VI One Consultancy (Netherlands)
Type organisatie: School/Instituut/Onderwijscentrum – Volwassenenonderwijs

Achtergrond

VIOne Consulting, een in 2019 opgerichte besloten vennootschap, richt zich op de relatie tussen identiteit, sociaal-culturele integratie en subjectief welzijn van etnische minderheden in Nederland. Momenteel concentreert onze interesse zich op kunst, kwaliteit van leven, welzijn, sociaal ondernemerschap, innovatief onderwijs en leergemeenschappen. We nemen deel aan verschillende initiatieven die gericht zijn op het ontwikkelen van innovatieve lesmethoden, ontwikkeling van digitale vaardigheden, capaciteitsopbouw en sociaal ondernemerschap. Verder zet VIOne sterk in op een e-learningproject rond ontwerpend onderzoek & interventies.

Ons doel:

  • Zorg voor constante verbetering, duurzame groei en geluk voor mensen en organisaties.
  • Bijdragen aan de wereldwijde bewustwording en innovatie op het gebied van levenslang leren en zelfzorg.
  • Motivatiesystemen vormen voor implementatie in het maatschappelijk middenveld.
  • Realiseer langdurige impact op internationaal niveau door integriteit en samenwerking.

Op landelijk niveau ontwerpen en faciliteren wij workshops in het kader van business development, organisatiegroei, team & persoonlijke ontwikkeling. De initiatieven die we ontwikkelen en ondersteunen brengen een vergeten concept terug - het concept dat individuele verantwoordelijkheid, vertrouwen, zorg en filantropie van groot belang zijn voor het leven in een vrije en democratische samenleving.

De belangrijkste doelgroepen waarmee we werken zijn volwassenen en jongeren (in en zonder werk).

VIOne richt zich op open onderwijs, creatief ontwerp van innovatieve leermethodieken en digitaal leren. We bieden een verscheidenheid aan formele en informele leermogelijkheden en bevorderen intergenerationele (werknemers)participatie in sociale projecten en programma's op lokaal niveau (culturele integratie, vrijwilligerswerk, ondernemerschap...). Onze initiatieven zijn erop gericht docenten, docenten, mentoren, professoren, studenten en de hele gemeenschap te betrekken bij het uitvoeren van projecten en programma's die een leven lang leren bevorderen en de competenties, kennis, communicatie, leiderschap en beroepsvaardigheden van deelnemers ontwikkelen. Ons doel als bedrijf is om nieuwe benaderingen en methoden te ontwikkelen die we kunnen gebruiken voor onderwijs, persoonlijke ontwikkeling, in onze advies- en mentorprogramma's. Bijvoorbeeld de digitalisering van het onderwijs. Het is gebaseerd op een nieuw type onderwijs en leren en op het faciliteren van nieuwe pedagogische oplossingen. Digitale technologie wordt op een pedagogisch zinvolle manier gekoppeld aan het leerproces om het te verrijken. Informatietechnologie is een belangrijk hulpmiddel voor leren, denken, data-acquisitie en -verwerking, zelfproductie en samenwerking. Zo werken we op het gebied van digitalisering aan het vergroten van de effectiviteit, productiviteit en efficiëntie van het onderwijs.

We dagen onszelf voortdurend uit om de nieuwste beproefde methodieken en (online) tools op een geïntegreerde manier in te zetten en te combineren met nieuw ontwikkelde technieken en digitale technologie om diepgaand te leren en een uitzonderlijk langdurig verschil te maken.

We werken met mensen van alle generaties, die we willen opleiden en adviseren in hun beroepstraject en beroepsoriëntatie, loopbaanontwikkeling en ondernemerschap, evenals kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt, waaronder werklozen, gemarginaliseerde groepen, laaggeletterden geschoolde en laaggeschoolde mensen, economisch achtergestelde mensen, enz. We streven ernaar rondetafelgesprekken, seminars, workshops en andere te organiseren over de problemen van jongerenparticipatie in het maatschappelijk middenveld, actief burgerschap, leren van jongeren, loopbaanoriëntatie en -motivatie, sociale ondernemerschap en jeugd.

We hebben momenteel 4 medewerkers en werken met externe experts, docenten, trainers, consultants en andere parttime specialisten aan civiele contracten, afhankelijk van het onderwerp en hun expertise. Ook betrekken we vrijwilligers bij onze activiteiten.

Ervaring

ViOne is vanaf de oprichting betrokken bij de ontwikkeling van trainingsactiviteiten. Het team bestaat uit hoogopgeleide professionals die veel ervaring hebben op het gebied van volwasseneneducatie en digitale vaardigheden. In 2021 begon ViOne aan zijn Erasmus+ reis op het gebied van verbetering van digitale vaardigheden via het project Idream. Wij zijn van mening dat docenten niet alleen getraind moeten worden in digitale vaardigheden, maar ook hoe ze gebruik kunnen maken van ecologische en toegankelijke leermaterialen en platforms. Met dit project willen we een bijkomend belangrijk aspect toevoegen aan digitaal onderwijs: ecologisch en toegankelijk leren over stressmanagement. Niet alleen moeten leerlingen gebruik maken van digitale vaardigheden, ze moeten er ook op een ecologische manier gebruik van maken om duurzaamheid te waarborgen. Voor sommige werknemers, leerlingen en docenten brengt het gebruik van digitale vaardigheden en technologie op de werkplek veel stress met zich mee. Om op de lange termijn online te werken, moet de doelgroep ook worden voorgelicht over de vaardigheden die ze nodig hebben en over de hulpmiddelen die ze kunnen gebruiken in verband met stresspreventie. Innovatief voor dit project is bovendien de handige set van toegankelijke bronnen die breed beschikbaar moeten worden gemaakt voor iedereen om te gebruiken. Dit project komt ook tegemoet aan de behoeften van het doelonderwijs door hen de behoeften te bieden die docenten noemden tijdens interviews in 2021 met VIOne-medewerkers over het onderwerp digitaal onderwijs, die te zien zijn in een digitaal tijdschrift dat op onze website is gepubliceerd.

IDREAM (INTERACTIVE – DIGITAL READINESS for ALL EDUCATION MENTORS), is ontworpen om deelnemers resultaten van hoog niveau te bieden en te beantwoorden aan de prioriteiten in beroepsonderwijs en -opleiding. Dit is ook een aanvulling op een van de prioriteiten van het project, met betrekking tot de ontwikkeling van innovatieve onderwijsmethoden.

Bovendien is dit project complementair aan een ander project waar VIOne een actieve partner in is – T4T (TOOLS4 TEACHING INDIGITAL EDUCATION SETTINGS). Een van de doelen van T4T is gerelateerd aan het ontwerpen van richtlijnen voor het beter opzetten van een effectieve groepsdynamiek in een online leeromgeving. Dit sluit goed aan bij het project, aangezien het ook gaat om het verbeteren van de competenties van docenten in het volwassenenonderwijs in een digitale omgeving.

Experts

Partner Employee Placeholder 1

Vitlena Vasileva

Teamleider en hoofdtrainer

Hoger Onderwijs: Speciaal Onderwijs en Psychologie – Master's degree. Mevr. Vasileva is teamleider en organiseert educatieve en psychodynamische trainingen. Zij houdt zich bezig met het voorbereiden en geven van trainingen op het gebied van soft skills. Ze specialiseerde zich in psychotherapie aan de Neo-Reichiaanse school in Lugano, Zwitserland, en specialiseerde zich in organisatie- en beroepspsychologie – “Coach in groepsdynamische training en gedrag in organisaties” aan de International Business School – Bulgarian-Deense Business Department; Consultant “Integrated Learning” aan de School voor kinderen met een handicap in Sofia. Teamleider in 25 projecten in het kader van EU-programma's die met succes zijn uitgevoerd.

Partner Employee Placeholder 1

Maya Vasileva

Deskundige en Trainer

Hoger onderwijs: Sociologie - Bachelor's degree, Management en ontwikkeling van human resources - Master's degree. Doctoraat op het gebied van marketing van toerisme. Certificaat voor opleiding van trainers; Certificaat voor het opleiden van adviseurs in organisatieontwikkeling, management en human resources management. Maya Danova heeft 7 jaar ervaring als projectmanager.